projektleírás

Pannonhalmán egy új, korszerű technológiával felszerelt járóbeteg szakrendelő Központ létesült. A „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Pannonhalmán” című, TIOP-2.1.2-07/1-2008-0025 jelű pályázat keretében megvalósult zöldmezős beruházás révén létrejött intézmény 2011. április 1-jével nyitotta meg kapuit.

Projekt célkitűzések:
Az egészségügyi struktúra átalakításának keretében, zöldmezős beruházás révén egy új egészségügyi intézmény létrehozása, ahol járóbeteg-szakrendelés (15 szakrendelés, valamint ultrahang-, labor-, röntgendiagnosztika) és opcionális szolgáltatások nyújtása zajlik 1496 m2 alapterületen -  Az intézmény indulásával megvalósult!

A projekt hosszú távú céljai:

 • Epidemiológiai mutatók javítása a népegészségügyi célokként meghatározott irányszámoknak megfelelően.
 • Morbiditási-mortalitási mutatókban jelentkező területi különbségek mérséklése.
 • A vezető halálokok, a keringési betegségek és a daganatok számának csökkentése a szűrés és a diagnosztika segítségével.
 • Az aktív korúak korai halálozásának csökkentése.
 • Betegségek gyógyulási idejének lerövidítése, foglalkoztatottak táppénzes napjainak csökkentése.
 • Foglalkozási megbetegedések miatti „rokkantosítások” számának csökkentése.

A projekt rövid távú céljai:

 • A kistérségi szakorvosi rendelőintézet épületének megépítésével kulturált ellátási feltételek biztosítása (komfortos rendelők, kiszolgálóhelyek).
 • Korszerűen felszerelt, költséghatékonyan működő kistérségi járóbeteg-szakellátó, diagnosztikai és szűrőközpont létrehozása.
 • A háziorvosok terápiás tevékenységének támogatása korszerű diagnosztikai vizsgálatokkal.
 • A helyben végzett definitív ellátások arányának növelésével a lakóhelyükön, illetve ahhoz közel ellátott betegek arányának növelése.
 • Diagnosztikai munkahelyeken a szakmai és tárgyi  minimum-feltételek megteremtése.

Projekt azonosító: TIOP-2.1.2-07/1-2008-0025
Támogatás: 806.771.348,- Ft
Összköltség: 896.412.609,- Ft

Érintett települések: Pannonhalma, Écs, Nyúl, Ravazd, Győrság, Tápszentmiklós, Lázi, Tarjánpuszta, Veszprémvarsány, Sikátor

Pályázat előkészítésének folyamata:
A pályázat előkészítéséhez kapcsolódóan az engedélyezési tervdokumentáció elkészítését és összeállítását, valamint a kötelező szakmai háttérdokumentumok (Megvalósíthatósági Tanulmány és pályázati dokumentáció) elkészítését végző szakértők és szervezetek 2008. év I. negyedévében közbeszerzési eljárás keretében kerültek kiválasztásra. A  pályázat szakmai előkészítését az Egészségügyi Szakértő Műhely Kft. és a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. közös együttműködésben végezte.

A megvalósítás mérföldkövei:

 • A pályázat eredményes elbírálását követően a támogatói döntés 2008. augusztus 11. napon született meg a projekt vonatkozásában.
 • A projekt megvalósítása, illetve a létrejövő szakrendelő működtetéséhez szükséges intézményi keretek biztosítása érdekében 2008. október 15. napján került sor a Pannonhalmi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Közhasznú Kft. létrehozására.
 • Támogatási döntés: 2008. 08. 11.
 • Támogatási Szerződés megkötése: 2008. 12. 20.
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2008. 12. 31.
 • Műszaki ellenőri szerződéskötés: 2009. 03. 31.
 • Projektmenedzsment  feladatok ellátásának kezdete: 2009. 06. 11.
 • Projektmenedzser: Nyugat-Pannon Zrt.
 • Kivitelezői szerződéskötés: 2009. 09. 21.
 • A Központ ünnepélyes alapkőletétele: 2009. 10. 21.
 • Orvos-technológiai eszközök szerződéskötés: 2010. 07. 13.
 • Bútorok szerződéskötés: 2010. 07. 13.
 • Informatikai rendszer szerződéskötés: 2010. 07. 13.
 • Lakossági nyílt nap: 2010. 08. 27.
 • Orvos-szakmai nyílt nap: 2010. 09.17.
 • Ünnepélyes épület átadó projekt-záró rendezvény:  2010. 09. 30.
 • A projekt megvalósításának befejezése, lezárása:  2010. 11. 30.